KVKK & Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Akirman Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’ne (“Ojwor”)  aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Ojwor, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmaktadır. Ojwor işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

1) Ojwor’un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Ojwor kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.ojwor.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Ojwor tarafından işlenmektedir.

Ojwor’a ait olan www.ojwor.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.ojwor.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.ojwor.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.ojwor.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.ojwor.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.ojwor.com  oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

 www.ojwor.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanmaktadır. Bu kullanımda parolanız kaydedilir ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlamaktadır. Bu çerezler; her ziyaretinizde sizi, birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. Ojwor çerezleri, web sitesine nereden bağlandığınızı, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğinizi ve ziyaretinizin süresini içeren web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi gibi konuları, web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. Ayrıca, www.ojwor.com çerezleri; müşterilerin ve siteyi ziyaret eden 3. şahısların ilgi alanlarını daha uygun içerik, reklamlar ve tanıtımları sunabilmek amacıyla kullanılır. Bu sayede,  www.ojwor.com adresini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Ayrıca, www.ojwor.com web sitesi çerezlerini; arama motorlarını, web sitesi, ve web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini müşteriler ve 3. Sahıslar ziyaret ettiğinde ilgilerini çekebileceğini düşündüğü reklamları sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilmektedir. Reklam teknolojisi, kişiye özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yapılan önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanmaktadır.  Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilmektedir. Ojwor, Google, Inc. tarafından sağlanmakta olan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistikî bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanmaktadır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

4) Ojwor kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Ojwor, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Bu kapsamda,

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla; kişisel verileriniz tarafımızca kullanılmaktadır.

5) Ojwor kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Ojwor ile paylaşılan kişisel veriler, Ojwor gözetimi ve kontrolü altına alınmaktadır. Ojwor yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Ojwor bu konudaki yükümlülüğünün bilincinde olduğunu veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak, periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırıldığını ve bu kapsamda veri işleme politikasının her zaman güncellediğini bilgilerinize sunar.

6) Ojwor kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Ojwor sorumlu değildir. Kişisel verileriniz Ojwor’un hissedarlarıyla, doğrudan veya dolaylı yurtiçi ve/veya yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi ve yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenmek,

b) işlenmişse bilgi talep etmek,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilmek,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini istemek,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini istemek,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirsiniz?

 KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Ojwor’un yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildiririz.

9) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Ojwor’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Ojwor’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Ojwor’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir nedenle değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica etmekteyiz.

10) Ojwor’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

 Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@ojwor.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

11) İletişim Bilgilerimiz

 Şirket Unvanı: Akirman Turizm Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Büyük Kılıçlı Mah. Vatanperver Sk. No:71 İç Kapı No:1 SİLİVRİ/ İSTANBUL

Silivri V.D. 028 047 1689

Ticaret Sicil No: 33604-5

MERSİS Numarası: 0028047168900016

Kayıtlı Elektronik Posta:  info@ojwor.com

Telefon No: 05395993733

Sorumlu Kişi: Nursemin Akirman